กล้องวงจรปิด HD-CVI จำนวน 8 ตัว

  • กล้องวงจรปิดระบบ HD-CVI จำนวน 8ตัว
  • เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบ HD (HD-CVI)รองรับการต่อสัญญาณ 8ช่อง และ เสียง 1ช่อง
  • ฟรีสายสัญญาณภาพ RG6 ชนิด 168 เส้นถัก ซิว 95% จำนวน 50 เมตร
  • ฟรีสายไฟ YASAKI ที่มีมาตรฐานสูง อีกจำนวน 50 เมตร
  • ฟรี HDD 500 GB SEAGATE สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการบันทึกภาพ
  • ฟรีค่าแรงติดตั้งกล้องวงจรปิด
  • ฟรีเซ็ทระบบออนไลน์ พร้อมระบบคิวอาร์โค๊ดเพื่อการดุภาพ ONLINE
  • ฟรีบริการตรวจเช็คหลังติดตั้ง 1 ปีเต็มไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Share this page